Етапи на обучение “Тенис училище”

Какво ще може да прави Вашето дете, когато завърши съответното ниво?

Червено ниво:

Основната цел за Вашето дете в „Червно ниво” е:
  — да развива техникически умения (навременна реакция и придвижване към топката, баланс, постоянна точка на контакт)
  — да развие тактическа умения (основни тактики, как да затруднява противника)
  — да играе на точки
  — да работи в екип

Оранжево ниво:

Основната цел за Вашето дете в „Оранжево ниво” е :
  — подобряване на техниката (контролиране на топката, разпознаване на идващата топка, използване на правилен грип, постоянна точка на контакт)
  — да развие тактическа грамотност (кога да атакува и да се защитава)
  — да се запознаване с геометрията на корта

Зелено ниво:

Основната цел за Вашето дете в „Зелено ниво” е:
  — да доразвие техническите си умения (разпознаване на идващата топка, удряне  от всички позиции на корта, постоянна точка на контакт)
  — да доразвие тактическата си грамотност (правилно взимане на решения, разбиране на геометрията на корта, разпознаване на силните и слабите страни в играта на противника)

Резервации