Регистрация

Моля при регистрация името и фамилията да са изписани на кирилица,
с които ще се заявяване за турнирите.

Резервации